• Cannibals 5
    Skokani 5
  • Cannibals 10
    Skokani 8
  • Cannibals 3
    Skokani 8

Aktuality

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Českého olympijského výboru a Allianz pojišťovny a.s. uzavřeli novou pojistnou smlouvu o pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele platnou od 1. 1. 2022. Číslo pojistné smlouvy je C555008687.

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů, která se vztahuje na celé organizované hnutí je k dispozici v odkaze ZDE.

Každý trenér při své práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport svou povahou přináší. Při každodenní sportovní činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel). Toto pojištění je ochranou dobrovolných trenérů, vykonávající ve svém volném čase odbornou a v některých sportech, z hlediska odpovědnosti, i rizikovou práci ve prospěch klubů a jejich členů.

Dle smlouvy se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy. A to na základě jednoho z následujících vztahů: pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ), členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné smlouvy. Pojištění se vztahuje i na usmrcení, zranění nebo ztrátu zvířete a nebo věci.

Pojištěním je tak kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních klubů, pozor, na celém území Evropy. Pojištěnou činností není činnost trenéra (cvičitele), vykonávaná na základě smluvního vztahu s individuální sportovcem nebo vykonávaná pro profesionální sportovní kluby, které jsou ustaveny jako obchodní společnosti.

Pojištěný trenér (cvičitel) je podle zvláštních ujednání smlouvy při řízení sportovní činnosti povinen zabezpečit dodržování příslušných bezpečnostních opatření včetně používání ochranných pomůcek a výbavy pro bezpečný výkon sportovní činnosti. V případě porušení této povinnosti nebo řízení sportovní činnosti bez patřičného odborného oprávnění je pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit, v případě hrubého porušení, odmítnout.

Samozřejmě se pojištění nevztahuje na škody, vzniklé při výkonu pojištěné činnosti způsobem, který zcela zjevně neumožňoval zabezpečení náležitého dohledu nad nezletilými nebo těmi, kdo jsou stiženi duševní poruchou (např. z důvodu zjevně nedostatečného počtu osob vykonávajících dohled).

Pojištění kryje škodu všech událostí za rok do 20 mil. Kč. Spoluúčast u každé škody činí 5.000,- Kč.

Hlášení škody je možné nahlásit online, na jakékoli pobočce Allianz a na telefonním čísle +420 241 170 000.

Nebo elektronicky na makléřskou společnost RENOMIA: Tel: +420 222 390 888, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro škodné události v období od 3. 1. 2017 - 31. 12. 2021 odpovídá Kooperativa pojišťovna, a. s. Pojistná smlouva odpovědnosti trenérů a cvičitelů pod číslem 7721008020.

Vzhledem ke specifickému charakteru škod krytých touto pojistnou smlouvou, kdy v drtivé většině případů bude o rozsahu odpovědnosti rozhodovat soud, doporučujeme použít tiskopis „Oznámení škodné události“ na jakékoliv pobočce Kooperativy nebo oznámení podat online.

Pro škodné události v roce 2016 použijte informace z pojistné Smlouvy č. 7720720473 a jejím druhém dodatku smlouvy o pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů s platností do 3. 1. 2017.

Vytisknout E-mail